Հերմինե Անտոնյան

Ուսուցումը արտադրությամբ

Արտադրական ուսուցումը դպրոցում ամբողջ կրթական գործընթացի մի մասն է, որը ծառայում է սովորողների ինքնության բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացմանը՝ նախապատրաստելով գործնական կենսաձևին։ Սովորողն ընդլայնում է ընկալումների և գաղափարների շրջանակը, բարելավում է…

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դպրոցում

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և համակարգիչը կարևոր տեղ են զբաղեցնում ուսումնական գործընթացում՝ ընձեռելով նոր հնարավորություններ ուսուցիչներին և սովորողներին: Ժամանակակից հասարակությունը կրթական հաստատություններին նոր մարտահրավերներ է առաջադրում, որոնք կապվում են տեղեկատվության հոսքի աճի…

Անհատական ուսումնական թվային գործիքը՝ ժամանակի հրամայական

Վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում աշխարհի տարբեր երկրների լավագույն դպրոցներում ներդրվել է «մեկ սովորող-մեկ համակարգիչ» ծրագիրը: «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը, լինելով հեղինակային մանկավարժություն իրականցնող հաստատություն, որի ուսուցման հիմքում դրված է անհատականցված ուսուցումը,…

Նախագծից նախագիծ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում ամեն օրդ միշտ լինում է յուրովի ու մեկը մյուսից հետաքրքիր ու հետաքրքիր: Այդ աշխարհը քո առաջ բացում է մեծ հնարավորություններ ու մեկտեղ խիստ պահանջկոտությամբ ստիպում օգտվել այդ…

Google հարթակը`ուսումնական տարածք

Ներկայումս ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը հնարավոր չէ առանց ժամանակակից ուսումնական տեխնոլոգիաների: Կրթության և դաստիարակության ամենակարևոր արդի խնդիրը կարելի է համարել սովորողների մոտ 21-րդ դարի մարդու հմտությունների, գտնելու, հետազոտելու, վերլուծելու, խմբում աշխատելու,…