Ուսումնական ծրագրեր, հոդվածներ, թարգմանություններ

Ուսումնական ծրագրեր, հոդվածներ, թարգմանություններ Ուսումնական ծրագրեր, հոդվածներ, թարգմանություններ. pdf ֆայլ Բովանդակություն Ինչո՞վ են զբաղվում նախակրթարանում Աշխատանքի կազմակերպման հմտություն։ Աշխատանք նախագծով Զրույց 2-4 տարեկանների հետ 2-4 տարեկանների բարեկամների համար 2005թ. «Նախակրթարանի…

Դաստիարակի մասնագիտական ուսուցման նոր կազմակերպում

Քոլեջի «Նախադպրոցական ուսուցում» մասնագիտական կրթական ծրագրի նոր կազմակերպում 1-ին մաս Նախաբանը հենց այնպես չգրվեց Երկար փորփրեցի համացանցը, ԲՈՒՀ-երի կայքերը, այդպես էլ չկարողացա գոնե մոտավոր տեղեկություն իմանալ ուսուցչի, դաստիարակի որակավորում ստացող…

Տառուսուցում. ոչ թե նպատակ, այլ միջոցներից մեկը

Տխուր, անկենդան, օտար տառեր, որոնք գրելու համար այնքան ջանք ենք թափում, տրամադրություն ու առողջություն փչացնում: Հետո ասում ենք՝ գրել չեն սիրում: Է՛, ոնց սիրեն, երբ այդ գիր ասվածն այդքան տհաճ…

Մարզական նախակրթարան

Մարմնակրթություն... Մեծ խաղի մի մասը Հազիվ են, է՛, քայլում, 1-2 կամ 3 տարեկան են: Ինչքան շատ են գայթում-ընկնում: Տոտիկ-տոտիկ, մինչև ե՞րբ... Մինչև  կանգնում են ոտքերի վրա, մինչև ճկուն ու հավասարակշռված…

«Շրխկան» համույթ-լաբորատորիա

Դասվար-դաստիարակների զարգացման, վերապատրաստման, ինքնադրսևորման միջավայրՆախակրթարանի սաների զարգացման կազմակերպման ձև «Շրխկանը» «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի նախադպրոցական կրթության դաստիարակներ-դասվարների մասնագիտական զարգացման երաժշտական գործունեության միջավայրն է: Կարելի է տեսական երկար-բարակ տեքստեր գրել, գիտական-մանկավարժական տեսություններ…

Մեծ խաղ. խոսքը՝ խաղալիք

Ինչքա՜ն խաղալիք կա իրական, ակտիվ, բազմագույն, բազմազան կյանքում` իրական և արհեստական խաղալիքներ: Իրական խաղալիքը կյանքն է ստեղծել կամ երեխան:Արհեստականը՝ բիզնեսմենը. կարևոր չէ՝ որ դարում: Որքան «զարգացել» է բիզնեսը, այնքան փչացել է խաղալիքը: Քարից…

Տառաճանաչություն. ոչ թե նպատակ, այլ ընդամենը մի միջոց

Հայ ձա՜յն, հայ հնչյո՜ւն, հայ տա՜ռ, հայ գի՜ր… Տեսնես ո՞վ է հորինել:Կար կամ եղել է ժամանակ, երբ տառաճանաչ մարդուն գրագետ են համարել, հարգել- ակնածել են: Էն ե՜րբ էր: Թվում է՝…

Սա մեծ խաղի մի մասն է…

Մեծ խաղ, որտեղ միատեղվում է սաների ողջ գործունեությունը նախակրթարանում՝ խոսքը, երաժշտությունը, շարժումը, փորձն ու փորձարկումը: Միշտ չեմ հասկացել, թե ինչու են մարդիկ կաղապարներ ստեղծում, մտնում դրանց մեջ, փոքրերին էլ քաշում-տանում…

Երեխայի տունը

Մարիա Մոնտեսորի Ընթերցանություն Դիդակտիկ նյութ։ Քարտեր կամ շեղատառ (մեկ սանտիմետրանոց տառերով) մակագրությամբ թղթիկներ և տարատեսակ շատ խաղալիքներ: Իմ փորձից սովորեցի հստակ տարբերել գրավոր խոսքը բանավորից և համոզվեցի, որ դրանք բոլորովին միաժամանկյա…