Ուսումնական ծրագրեր, հոդվածներ, թարգմանություններ

Ուսումնական ծրագրեր, հոդվածներ, թարգմանություններ Ուսումնական ծրագրեր, հոդվածներ, թարգմանություններ. pdf ֆայլ Բովանդակություն Ինչո՞վ են զբաղվում նախակրթարանում Աշխատանքի կազմակերպման հմտություն։ Աշխատանք նախագծով Զրույց 2-4 տարեկանների հետ 2-4 տարեկանների բարեկամների համար 2005թ. «Նախակրթարանի…

Տառուսուցում. ոչ թե նպատակ, այլ միջոցներից մեկը

Տխուր, անկենդան, օտար տառեր, որոնք գրելու համար այնքան ջանք ենք թափում, տրամադրություն ու առողջություն փչացնում: Հետո ասում ենք՝ գրել չեն սիրում: Է՛, ոնց սիրեն, երբ այդ գիր ասվածն այդքան տհաճ…

Մարզական նախակրթարան

Մարմնակրթություն... Մեծ խաղի մի մասը Հազիվ են, է՛, քայլում, 1-2 կամ 3 տարեկան են: Ինչքան շատ են գայթում-ընկնում: Տոտիկ-տոտիկ, մինչև ե՞րբ... Մինչև  կանգնում են ոտքերի վրա, մինչև ճկուն ու հավասարակշռված…

«Շրխկան» համույթ-լաբորատորիա

Դասվար-դաստիարակների զարգացման, վերապատրաստման, ինքնադրսևորման միջավայրՆախակրթարանի սաների զարգացման կազմակերպման ձև «Շրխկանը» «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի նախադպրոցական կրթության դաստիարակներ-դասվարների մասնագիտական զարգացման երաժշտական գործունեության միջավայրն է: Կարելի է տեսական երկար-բարակ տեքստեր գրել, գիտական-մանկավարժական տեսություններ…

Մեծ խաղ. խոսքը՝ խաղալիք

Ինչքա՜ն խաղալիք կա իրական, ակտիվ, բազմագույն, բազմազան կյանքում` իրական և արհեստական խաղալիքներ: Իրական խաղալիքը կյանքն է ստեղծել կամ երեխան:Արհեստականը՝ բիզնեսմենը. կարևոր չէ՝ որ դարում: Որքան «զարգացել» է բիզնեսը, այնքան փչացել է խաղալիքը: Քարից…

Տառաճանաչություն. ոչ թե նպատակ, այլ ընդամենը մի միջոց

Հայ ձա՜յն, հայ հնչյո՜ւն, հայ տա՜ռ, հայ գի՜ր… Տեսնես ո՞վ է հորինել:Կար կամ եղել է ժամանակ, երբ տառաճանաչ մարդուն գրագետ են համարել, հարգել- ակնածել են: Էն ե՜րբ էր: Թվում է՝…

Սա մեծ խաղի մի մասն է…

Մեծ խաղ, որտեղ միատեղվում է սաների ողջ գործունեությունը նախակրթարանում՝ խոսքը, երաժշտությունը, շարժումը, փորձն ու փորձարկումը: Միշտ չեմ հասկացել, թե ինչու են մարդիկ կաղապարներ ստեղծում, մտնում դրանց մեջ, փոքրերին էլ քաշում-տանում…

Երեխայի տունը

Մարիա Մոնտեսորի Ընթերցանություն Դիդակտիկ նյութ։ Քարտեր կամ շեղատառ (մեկ սանտիմետրանոց տառերով) մակագրությամբ թղթիկներ և տարատեսակ շատ խաղալիքներ: Իմ փորձից սովորեցի հստակ տարբերել գրավոր խոսքը բանավորից և համոզվեցի, որ դրանք բոլորովին միաժամանկյա…

Ինքնագնահատում

Լինում է այնպես, որ մեր սաները առանց մեզ էլ՝ ինքնուրույն ձեռք են բերում կարողություններ, հմտություններ, որոնք ուսուցանելու մասին մենք գուցե չենք էլ մտածել: Սովորողը գործունեության ընթացքում կիրառում է իր տիրապետած…