Դեկտեմբերի 2014

Ստուգատեսի բովանդակություն՝ ըստ տարիքային խմբերի

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Բնագիտա—տեխնիկական ամենամյա երկրորդ ստուգատես 2015 Առաջին խումբ (մինչև 5 տարեկաններ) Այս տարիքային խմբի ստուգատեսի նպատակն է ուսումնասիրել, դասակարգել երեխաների խաղալիքները տանը և խմբում: Յուրաքանչյուր սան (ծնողի օգնությամբ)…

Մաթեմատիկոսի արդարացում

Սկիզբը 26 Մաթեմատիկայի ո՞ր բաժիններն են օգտակար: Ամենից առաջ նրանք, որ կազմում են դպրոցական մաթեմատիկան. թվաբանությունը, տարրական հանրահաշիվը, տարրական էվկլիդեսյան երկրաչափությունը, դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի ներածությունը: Այս ցանկից ստիպված ենք…

Պարը դպրոցում

Պարը լեզու է. ինչպես խոսելու լեզուն, երաժշտական լեզուն, ճարտարապետական լեզուն, կերպարվեստի լեզուն և այլն: Լեզուն մի բան փոխանցելու միջոց է, ուրեմն կարևոր է նախ և առաջ ոչ թե ընդհանրապես պարը,…

Ես սկսել եմ…

«Ես կարողանում եմ» նախագիծ Այժմ առաջարկների, դիտարկումների փուլն է… Նախագծի իրականացման համար պետք է կարևորել-առանձնացնել մեր ծրագրի հիմնադրույթները, որոնք տարբեր կամ փոփոխված ձևակերպումներով առկա են մեր բոլոր ծրագրերում. Ամբողջականը՝ ծրագրում:…