Մաթեմատիկոսի արդարացում

Սկիզբը 26 Մաթեմատիկայի ո՞ր բաժիններն են օգտակար: Ամենից առաջ նրանք, որ կազմում են դպրոցական մաթեմատիկան. թվաբանությունը, տարրական հանրահաշիվը, տարրական էվկլիդեսյան երկրաչափությունը, դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի ներածությունը: Այս ցանկից ստիպված ենք…

Մաթեմատիկոսի արդարացում

20 Այս ամենը կարող է ակնհայտ թվալ, բայց հաճախ այստեղ էլ է շփոթություն լինում, քանի որ ամենից «օգտակար» առարկաները սովորաբար նրանք են, որոնց ուսումնասիրումը շատերիս համար բոլորովին անօգուտ է: Օգտակար…

Մաթեմատիկոսի արդարացում

Սկիզբը 15 «Լուրջ» թեորեմ ասելով` ընդունված է հասկանալ «արժեքավոր» գաղափար պարունակողը: Ինձ թվում է` պետք է փորձենք ավելի մանրամասն վերլուծել այն հատկությունները, որոնք մաթեմատիկական գաղափարը դարձնում են արժեքավոր: Դա անելը…

Մաթեմատիկոսի արդարացում

11 Շախմատային խնդիրը իսկական մաթեմատիկա է, բայց ինչ-որ իմաստով դա «պարզագույն» մաթեմատիկա է: Որքան էլ քայլերը նուրբ, յուրօրինակ և զարմանալի լինեն, ինչ-որ էական բան այնուամենայնիվ պակասում է: Շախմատային խնդիրները կարևոր…

Մաթեմատիկոսի արդարացում

1 Պրոֆեսիոնալ մաթեմատիկոսի համար մաթեմատիկայի մասին գրելը տխուր զբաղմունք է: Մաթեմատիկոսը պետք է արժեքավոր ինչ-որ գործ անի, նոր թեորեմներ ապացուցի, որպեսզի ավելացնի մաթեմատիկական գիտելիքը, այլ ոչ թե պատմի իր կամ…