Հեծանիվը որպես մարմնակրթության գործիք

Հեծանիվը հայերեն հեծնելու անիվն է, իսկ լատիներեն անվանումն առաջացել է «վելոցիս» (արագ) և «պեդիս» (ոտք) բառերից: Այսօր հեծանիվը կիառվում է  ոչ միայն սպորտում, այլև շատերի համար հարմար, մատչելի փոխադրամիջոց է: …

Ստուգատեսային գործունեություն առաջին դասարանից

Կրթահամալիրում յուրաքանչյուր կիսամյակի վերջում անցկացվում են ուսումնական տարվա օրացույցով, ուսումնական պլանով որոշված ստուգատեսները, որոնք նպատակ ունեն ամփոփելու սովորողի, խմբի (ընտանիքի), դասարանի, ուսուցչի կիսամյակային կամ նախագծային գործունեությունը:  Կրտսեր դպրոցում իրականացվող «Իմացումի հրճվանք» ծրագիրը…

Դաշնամուրի ուսուցումը՝ հանրակրթության բաղկացուցիչ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում երաժշտությունն իր կարևոր դերն ու նշանակությունն ունի: Երաժշտական կրթություն ստանում են բոլորը՝ Նախակրթարանից մինչև Ավագ դպրոց ու Քոլեջ: Երաժշտությունը, երաժշտական գործունեությունը ներկայացված է առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների, երաժշտության…

Խաղարկային դատարանի կազմակերպումը՝ որպես քննադատական մտածողության զարգացման միջոց

Քննադատական մտածողության մեթոդը սովորողի մոտ զարգացնում է հարցին տարբեր տեսանկյուններից նայելու և դիտարկելու կարողություն՝ այն համադրելով տարբեր տեսակետների հետ, հիմքում արժևորելով սեփական տեսակետը` կարծիքը: Ինչպե՞ս ենք կազմակերպում խաղարկային դատարանը կամ…