ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակած կրթության չորս հիմնասյուները, որոնք ամբողջ աշխարհում համարվում են կրթության վերափոխման հիմնարար սկզբունքներ, այսօր առավել քան արդիական են: Դրանք են`

 • սովորել իմանալու համար
 • սովորել իրականացնելու համար
 • սովորել լինելու համար
 • սովորել միասին ապրելու համար

Ասել է թե՝ արդյունավետ կրթություն ունենալու համար հարկավոր է՝

 • ճանաչել տալ աշխարհը, գործել և ակտիվ լինել
 • հասարակության մեջ դրսևորվել, միասին ապրել և աշխատել

Փորձենք հասկանալ՝  որքանով է հեղինակային կրթական ծրագիրը իրականացնում այս հիմնարար սկզբունքները։ Սխալված չեմ լինի․ եթե ասեմ՝ հեղինակային կրթական ծրագրերի անկյունաքարը ինքնակրթությունն է։ Խնդրեմ․ «Ինքնակրթություն, ինքնուրույն կրթություն, գիտության, տեխնիկայի, մշակույթի և այլ բնագավառում կանոնավոր գիտելիքների ինքնուրույն ձեռք բերում։ Նպաստում է ներքին կազմակերպվածության, նպատակասլացության, աշխատասիրության և բարոյական այլ հատկությունների մշակմանը։ Ինքնակրթության հիմնական ձևերն են՝ գիտական, գիտա-հանրամատչելի, ուսումնական, գեղարվեստական և այլն, գրականության, մամուլի ուսումնասիրում, օժանդակ միջոցներ են՝ դասախոսությունների, զեկուցումների, համերգների, ձայնագրությունների ունկնդրում, ներկայացումների, կինոֆիլմերի, հեռուստատեսային հաղորդումների դիտում, թանգարանների, ցուցահանդեսների, պատկերասրահների այցելում և այլն»։

Կրթահամալիրյան ծանոթ միջավայր է, այդպես չէ՞։

Ինքնակրթությունը՝ ուսուցման մեթոդ

Ինքնակրթությունը, ըստ էության, առանց ուսուցիչների անմիջական մասնակցության (կարող է լինել ընդամենը խորհրդատվություն) նոր գիտելիքներ ստանալու միջոց է: Ուսուցման այս մեթոդը նպաստում է անհատի մտածողության լիարժեք զարգացմանը։ Ինքնակրթությունը անփոխարինելի ազդեցություն ունի սովորողի ինքնակատարելագործման և ինքնավստահության վրա։ Կարևոր է, որ սովորողը նոր գիտելիքներ ձեռք բերելով՝ կանգ չառնի:

Իսկ հեռավար կրթության դեպքում ինքնակրթությունը կարող է մասամբ, եթե չասենք՝ ամբողջությամբ փոխարինել դպրոցում գիտելիքներ ստանալու գործընթացին: Սա առաջին հերթին հարմար է այն սովորողների համար, ովքեր այս կամ այն ​​պատճառով չեն կարող հաճախել ուսումնական հաստատություններ։

Ինքնակրթության ճանապարհային կանգառներ

Ինքնակրթությունը որպես ուղիղ ճանապարհ ընտրած սովորողի դեպքում, ըստ իմ մանկավարժական նախորդ տարիների դիտարկումների, անհրաժեշտ է երեք գործոն`

 • ամենասովորական վարժանք
 • խոսքի մշակման կոնկրետ աշխատանք
 • արդյունավետ գործունեության իրականացում, այն է` նախագծային աշխատանք

Ինքնակրթության կազմակերպումը

Ներկայացնում եմ Ավագ դպրոցում տարիներ շարունակ փորձարկում անցած ինքնակրթության կազմակերպման ձևը, այն է՝ ուսուցման կազմակերպումը առանց տնային պարտադիր աշխատանքի: Տնային ամենօրյա աշխատանքի փոխարեն սովորողն իր ցանկությամբ և առաջարկով կարող է իրականացնել ինքնակրթություն։ Աշխատանքը կարող է ընդգրկել մեկ ամսից մինչև մեկ կիսամյակ։ Սովորողի ցանկության դեպքում՝ այն կարող է շարունակվել կամ ընդհատվել։ Որոշում կայացնողը սովորողն է։ Ուսուցիչը հանդես է գալիս որպես խորհրդատու։ Սովորողի և ուսուցչի համատեղ համաձայնությամբ, իրականացվում է ինքնակրթության որևէ նախագիծ, ուսումնասիրություն կամ էլ հետազոտական բնույթի աշխատանք։

Ուսուցման այս ձևը նպատակահարմար է մի շարք առումներով՝

 • հստակ են սովորողի աշխատանքի կատարման ժամկետները, նշված է վերջնաժակետը.
 • դասավանդողի և ծնողի կողմից տեսանելի է սովորողի աշխատանքի կատարման տիրույթը.
 • գործատուի համար տեսանելի է դասավանդողի աշխատանքի կատարման տիրույթը։

Աշխատանքը սկսելուց առաջ ուսուցիչը սովորողին անպայման ծանոթացնում է ինքնակրթության արդյունք համարվող աշխատանքին ներկայացվող պահանջներին և գործունեության գնահատման համակարգին:

Ինքնակրթությունը ամենից առաջ և ամեն ինչից հետո ենթադրում է շարունակականություն։ Ինքնակրթություն իրականացնող սովորողը, ժամանակացույցի համաձայն, գործնական քերականության և գրական ընթերցանության նվազագույն պարտադիր մասը կատարելուց բացի`  պարբերաբար պետք է ներկայացնի նաև խոսքի մշակման իր նախընտրած աշխատանքը, այն է՝

 • ստեղծագործական բլոգավարություն
 • ինքնակամ ընթերցանություն, վերլուծություն
 • օտարալեզու տեքստերի թարգմանություն
 • ձայնանյութերի և տեսանյութերի ստեղծում

Ինքնակրթության նախագծերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ

 • ինքնուրույն աշխատանք, ինքնակրթության որոշակի տարրերի առկայություն
 • ստեղծագործական-ստեղծական մտածողության առկայություն

Ինքնակրթություն իրականացնող սովորողի աշխատանքին ուղղված պահանջներ

 • ուսումնասիրություն (անհրաժեշտ նյութերի որոնում, ընտրություն)
 • վերլուծելու, համադրելու, եզրահանգումներ անելու կարողություն (խոսքի հիմնավորում)
 • օգտագործած գրականության, թարգմանությունների և թարգմանական աղբյուրների ներկայացում (հղումներ)։
 • մասնագիտական բառարանների, գիտահանրամատչելի, հանրագիտարանային գրականության, Վիքիդարանի և հանրագիտարանային հայալեզու, ինչպես նաև օտարալեզու կայքերի գործածում

Ինքնակրթության գնահատումը

Աշխատանքը ավարտելուց հետո սովորողը ինքնուրույն կամ դասավանդողի օգնությամբ կատարում է աշխատանքի գնահատում։ Ըստ գործունեության գնահատման համակարգի`  ինքնակրթություն իրականացնող սովորողը ապահովում է ամենաբարձր՝ երրորդ մակարդակ, ուստի տրվում է առավելագույն՝ 9 կամ 10 միավոր։

Երրորդ մակարդակ-Ինքնակրթություն. 9-10 միավոր

Գործնական քերականության, գրական ընթերցանության նվազագույն պարտադիր մասը և խոսքի մշակման աշխատանք կատարելուց բացի ապահովում է նաև`

 • նախագծային աշխատանքի արդյունավետ մասնակցություն. նախագծի ղեկավարում
 • արդյունավետ բլոգավարություն. ստեղծագործական բլոգի ղեկավարում
 • ուսումնասիրություն, հետազոտական աշխատանք

Ինքնակրթություն․ առավելություններ

Եթե սովորողը կարողանում է իրականացնել որոշակի տեսանելի ինքնուրույն գործունեություն, այն է` ի վիճակի է դրսևորելու գիտելիքի իր ըմբռնումը, գործնականում կարողանում է կիրառել իր սովորածն ու տարատեսակ հմտությունները և, որ ամենակարևորն է՝ ժամանակի ընթացքում ցույց է տալիս շոշափելի արդյունք և դիտարկելի գործունեություն, ապա առանց դույզն-ինչ վարանելու կարող ենք փաստել` մենք գործ ունենք ուղիղ ճանապարհով Ինքնակրթության արահետը բռնած անհատի հետ: Ինքնակրթության ամենամեծ առավելությունը, ըստ էության, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ

 • ինքնազարգացման և ինքնակատարելագործման կազմակերպումն ու խրախուսումը
 • դիտարկելի-շոշափելի գործունեությունն ու ինքնակազմակերպվածությունը
 • ինքնագնահատումն ու սեփական արդյունքների վերանայումը

Իմ կարծիքով, հենց այսպիսի որակներն են ապահովում այսօրվա սովորողի, վաղվա քաղաքացու, ընդհանրապես՝ մարդու զարգացումն ու կատարելագործումը: