Ծեսի կազմակերպման ինչն ու ինչպեսը

Ծեսի, ծիսակարգի գործընթացը՝ ազգագրական նյութերով   Հոդվածի նպատակն է նախագծում առկա նյութերի օգնությամբ ներկայացնել ծեսի կազմակերպումն ու իրականացումը։ «Մշակույթը չէր պահպանվի, եթե գոյություն չունենային սերնդեսերունդ նրա փոխանցման միջոցները: Պատմության ընթացքում կազմավորվել են մի…

Մանկական երգչախումբը՝ ունակությունների զարգացման միջավայր

«Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբն ստեղծվել է 1996 թվականին, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի երաժշտության կենտրոնում՝ որպես լրացուցիչ կրթություն (ստեղծման պահից խմբավարը ես եմ): Երգչախմբի գործունեության ընթացքում բազմաթիվ սովորողներ են անցել գրագետ, ինտոնացիոն մաքուր, բազմաձայն…

«Կոմիտասի գրառած երգերի կատարում, ձայնագրում» նախագծի երգերի տարածման ճանապարհները

Չորս տարի առաջ իմ կողմից ներկայացվել է «Կոմիտասի գրառած երգերի կատարում, ձայնագրում» նախագիծը, որն անընդհատ է և շարունակական: Բնական է՝ միշտ չէ, որ կարող ես կանխատեսել սկսած գործի հաջողությունը, բայց ակնկալում ես:…

Ազգային երգի կոմիտասյան գրառումները

Ազգային երգ - ներածություն Ազգային մշակույթ ասելով` հասկանում ենք արժեքների այնպիսի համակարգ, որը բնորոշ է կոնկրետ ազգի, ստեղծվել է այդ ազգի մշակութային համակարգում: Իսկ ազգի մշակույթը դիտարկելիս ի նկատի ունենք…

«Անձրևաբեր ծես» նախագիծը կրտսեր դպրոցում

Իմ կողմից ներկայացված «Ազգային ծեսերին, խաղերին, երգերին՝ նոր կյանք» նախագծով կատարված աշխատանքների արդյունքում անցնող ուսումնական տարում տարատարիք մասնակիցների հետ իրագործվել են «Զատիկ», «Համբարձում» ծեսերը, նախագծի շրջանակներում ստեղծվել են նոր նախագծեր՝ «Կոմիտասի գրառած երգերի ձայնագրություն», «Ծրագրային երգերի…

Ծրագրային, ազգային երգերի տարածման ճանապարհները

Ծրագրային երգերի, ինչպես նաև ունկնդրման համար նախատեսված ստեղծագործությունների ընտրությունը, շատ կարևոր, ես կասեի, ամենակարևոր գործն է հանրակրթական դպրոցի երաժշտության ծրագիրը կազմելիս: Եթե երաժշտության դասավանդման հիմնական նպատակը սովորողների երաժշտական կրթությունն է,…

Ծեսը՝ ինքնագիտակցության միջոց

«Դպիր» մանկավարժական հանդեսում ներկայացրել եմ իմ կողմից առաջարկված նախագիծն ու իրագործման առաջին քայլերը: Սիրով շարունակել եմ, ծանոթացեք արդյունքներին: Յուրաքանչյուրն իրավունք ունի ստանալու ազգային ժառանգությունը, և ուրիշ ոչ մեկն իրավունք չունի որոշելու՝…

Ազգային ծեսերին, խաղերին, երգերին` նոր կյանք

Հոդվածը նվիրված է ազգային ծեսերին, խաղերին և դրանցից բխող ուսումնական նյութերին, որոնք ստեղծվել են այս տարիների ընթացքում: Հոդվածում, անշուշտ, չի ներկայացվի այդ ուղղությամբ կատարված ամբողջ աշխատանքը, միայն կառանձնացվեն առանձին դրվագներ:…

Համագործակցությունը՝ որպես հաջողության գրավական

Դասապրոցեսում արդյունավետությունը կախված է դասավանդողի և սովորողների համագործակցված աշխատանքից: Համագործակցային աշխատանքի մեթոդի մասին շատ է գրվել ու խոսվել: Ուստի այս հոդվածի մեջ խնդիր չի դրվում այդ մեթոդը նկարագրել: Խնդիրն այլ…