Ժամանակակից երիտասարդության ստեղծագործական դաստիարակության և կրթության որոշ սկզբունքներ

Սկիզբը Իհարկե, նման եզրահանգումները չեն ապացուցվում ու վաղաժամ են: Իրավիճակից ելքը կարելի է փնտրել երկու հակադիր ուղղությամբ: Առաջինն այն է, որը այդքան վառ նկարագրել է Հաքսլին իր ուտոպիայում՝ լայն զանգվածների…

Բանավոր մաթեմատիկայի մասին

Այս հոդվածում փորձել եմ ներկայացնել, թե բանավոր մաթեմատիկան ինչպես է իրագործվում մեր դասարանում, նկարագրել եմ այն կարևոր մոտեցումներն ու սկզբունքները, որոնք կիրառելի են: Սա փորձ է ներկայացնելու մաթեմատիկական այլընտրանքը կոնկրետ…

Էլեկտրոնային ընթերցարաններ «Ղափամա» ծեսից

Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը կազմակերպվում է ըստ կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի: Օրացույցում նշված ծեսը, տոնը դառնում են որոշակի ժամանակահատվածի համար նախատեսված ուսումնական նախագիծ՝ իրենց խնդիրներով ու սպասվող արդյունքներով: Ղափամայի ծեսը՝ Դդմատոնը…

Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Երեխաները ապրում, մեծանում և զարգանում են այն աշխարհում, միջավայրում, որը կա և որը ստեղծել ենք մեծահասակներս: Մեր՝ մեծահասակներիս խնդիրն է ապահովել անվտանգ, զարգացնող, դինամիկ, ստեղծական, ինքնակրթման, ինքնադրսևորման հնարավորություններ տվող կրթական միջավայր…