Հետազոտական աշխատանքների պաշտպանության իրականացման գործընթացը հասարակագիտական լաբորատորիայում

Հետազոտական աշխատանքը հեղինակային կրթական ծրագրի Ավագ դպրոցի առանձնահատկություններից է և կարևոր ձեռքբերումը։ Կրթական գործունեության այս նոր ձևը՝ հետազոտական աշխատանքների իրականացումը, փորձարկվեց 2022-23 ուստարում, որի շնորհիվ Ավագ դպրոցի սովորողների և դասավանդողների…

Նախագծային շաբաթվա ամփոփում

Նոյեմբերի 5-9-ը՝ որպես նախագծային ուսուցման ստուգատեսի և Սեբաստացու օրեր, ինձ համար անցան բավականին հետաքրքիր և բազմազբաղ իրավիճակներում: Սեբաստացի սովորողների հետ իրականացրինք տարբեր աշխատանքներ, ունեցանք հյուրեր, տարբեր թեմաներով քննարկումներ: Փորձեմ նախագծային շաբաթն…

Հանրակրթական հիմնական ծրագրային ուսուցումից անցում նախագծային ուսուցման

– Հանրակրթական ծրագիր (հիմնական և լրացուցիչ)- հանրակրթության նպատակների իրականացմանն ուղղված ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի և ուսուցման կազմակերպման ձևերի ամբողջություն.– Այլընտրանքային կրթական ծրագիր- առարկայական ծրագրերի, ուսումնական պլանների, ուսուցման կազմակերպման ձևերի, միջոցների…