Պլան և ծրագիր

Մաթեմատիկական հայտնություն 7-րդ գլուխը Գլուխ 8 Ցանկությունը միտք է ծնում որոշակի միջոցների մասին, որոնց օգնությամբ իրականացված ենք տեսնում մի բան, որը նման է մեր ձգտածին, այդ մտքից՝ այդ միջոցներին հասնելու միջոցների…

Պլան և ծրագիր

Մաթեմատիկական հայտնություն 8-րդ գլուխը Վարժություններ և լրացուցիչ դիտարկումներ 8-րդ գլխի վերաբերյալ  Վերջի՞ց դեպի սկիզբը, թե՞ սկզբից դեպի վերջը: Հակառա՞կ ուղղությամբ, թե՞ ուղիղ: Վերլուծությո՞ւն, թե՞ համադրում: Մեր տերմինաբանության համաձայն (տես §2)…

Խնդիրներ խնդրի մեջ

Մաթեմատիկական հայտնություն 8-րդ գլուխը Գլուխ 9 Եթե կառուցման կամ ապացուցման ընթացքում ընդունում ենք ինչ-որ բան, որն ավելի վաղ ապացուցված չի եղել, բայց փաստարկում է պահանջում, այդ ենթադրությունը համարում ենք կասկածելի,…

Գաղափարի ծնունդը

Մաթեմատիկական հայտնություն 9-րդ գլուխը Գլուխ 10 Բայց իմ մտքում փայլատակեց մի նոր լույս Եվ ինձ պարզեց խորհուրդը այդ տեսիլքի։Դանթե, Դրախտ, Երգ XXXIII §1. Լույսի առկայծում Խնդրի լուծումը կարող է միանգամայն անսպասելիորեն…

Մտքի կարգապահություն

Մաթեմատիկական հայտնություն 11-րդ գլուխը Գլուխ 12 Մեթոդը այն բանի դասավորելն ու կարգավորելն է, ինչին պետք է ուղղված լինի մտքի սուր ծայրը՝ ինչ-որ նոր ճշմարտություն հայտնաբերելու նպատակով:Դեկարտ, Միտքը ղեկավարելու կանոններ, V…

Հայտնագործությա՞ն օրենքներ

Մաթեմատիկական հայտնություն 12-րդ գլուխը Գլուխ 13 Չնայած նման դեպքերում ընդհանուր հարհանգներ տալը դժվար է, և յուրաքանչյուր մարդ պետք է հետևի սեփական գիտակցության հրահանգներին, ամեն դեպքում կփորձեմ սկսնակներին ճանապարհ ցույց տալ:Մինչև…

Ենթադրություն և գիտական մեթոդ

Մաթեմատիկական հայտնություն 14-րդ գլուխը Գլուխ 15 Ոչ մաթեմատիկական ինդուկցիան էական դեր է խաղում մաթեմատիկական հետազոտություններում։Իսայ Շուր, Դիսերտացիա, 1901, I մաս Գիտելիքի ցանկացած բնագավառում դժվար է ճշմարտությանը բավականաչափ մոտ նկարագրել մեթոդը,…

Մաթեմատիկական հայտնություն

Ուսուցչի դիմանկար Ջորջ Փոյա Ականավոր մաթեմատիկոս և մանկավարժ Ջորջ Փոյան ծնվել է Հունգարիայում, 1888թվականին։ Երկրորդ աշխարհամարտին նախորդող տարիներին ապրել և աշխատել է Շվեյցարիայում, Անգլիայում և Գերմանիայում։ Ֆաշիստական կուսակցության իշխանության գալը և եվրոպական…

Մաթեմատիկական հայտնություն

Ուսուցչի դիմանկար Ջորջ Փոյա Ականավոր մաթեմատիկոս և մանկավարժ Ջորջ Փոյան ծնվել է Հունգարիայում, 1888թվականին։ Երկրորդ աշխարհամարտին նախորդող տարիներին ապրել և աշխատել է Շվեյցարիայում, Անգլիայում և Գերմանիայում։ Ֆաշիստական կուսակցության իշխանության գալը և եվրոպական…